Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж

Тел.: (097)334-48-80;
(097)544-95-42; (097)176-86-32

Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж

Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011

71 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011 »

(12-13 травня 2011).

Малоінвазивна герніоалопластика при троакарних, контрапертурних грижах з транскутанною фіксацією: перший досвід.

Ходзінський І.С., Білан М.М.

Науковий керівник - завідуючий хірургічним відділенням Миронов С.А.

Коропська ЦРЛ

Широке впровадження  в практику лапароскопії зробило переворот в сучасній абдомінальній хірургії. Грижі в місцях введення троакарів являються тим ускладненням лапароскопічної хірургії, які все частіше згадуються у вітчизняній та західній літературі. Формування даних гриж є

наслідком неадекватного закриття м’язево-апоневротичних шарів черевної стінки у параумбілікальній ділянці, де виконують видалення жовчного міхура з розсіченням білої лінії, а також у пацієнтів з супутньою патологією: ожиріння 3-4ст.,цукровий діабет. Незважаючи на те, що ймовірність виникнення таких гриж є досить незначною, дані грижі мають свої особливості і можуть зумовити значні ускладнення. Традиційні методи їх лікування не відповідають вимогам малоінвазивності, характеризуються тривалим терміном перебування у стаціонарі.

Матеріали та методи. В період з липня по грудень 2010р. на базі Коропської ЦРЛ було виконано 12 оперативних втручань  з приводу троакарних та контрапертурних гриж, які за класифікацією Chevrel-Rath відносять до W1-2 . З метою досягнення хорошого косметичного та функціонального результату нами була запропонована та апробована власна методика лікування таких гриж. Розмір доступу залежав від величини грижі та можливості пальцевої ревізії субапоневротичного простору. Після виділення та обробки грижового мішка проводилась мобілізація субапоневротичного простору на 5-6 см від краю грижових воріт по периметру без розширення розмірів останніх. Поліпропіленовий алотрансплантат розміром 6×6, 8×8см за допомогою 4-6 поліпропіленових лігатур №0, поміщали в субапоневротичний простір та фіксували транскутанно. При грижах середніх розмірів проводили дренування підшкірної клітковини. Хворих активізували в кінці першої доби; сером, нагноєнь та рецидивів гриж не спостерігали.

Висновки: 1.Запропонований метод дозволяє зберегти принцип малоінвазивності. 2.Операцію можна виконати під місцевою анестезією. 3.Запропонований метод операції може виконуватись як симультанна операція. 4.Косметичний ефект значно вищий ніж при традиційних доступах.

Читати 58661 разів

Ліцензія

licenzita

Пошук

Яндекс.Метрика