Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж

Тел.: (097)334-48-80;
(097)544-95-42; (097)176-86-32

Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж

Герніопластика за методом tension free

Матеріали науково-практичної  конференції з міжнародною участю «Акуальні проблеми клінічної хірургії» травень 2011

«Герніопластика за методом “tensionfree”. Інтраопераційний спосіб усунення проблем натягу тканин»

(Миронов С.А., Ходзінський І.С.).

Лікування післяопераційних вентральних гриж (ПОВГ) залишається  актуальною проблемою в абдомінальній хірургії, незважаючи  на значний розвиток алопластики. У хворих з великими та гігантськими ПОВГ у ранньому післяопераційному періоді інколи виникає синдром абдомінальної

компресії (САК), відомий у закордонній літературі, як синдром Batzner, вперше описаний в 1949р.САК– стан, що виникає в результаті підвищеного внутрічеревного тиску при критичному зменшенні об’єму черевної порожнини(ЧП). САК –грізне ускладнення, яке виникає в 6-8% випадків,а  при відсутності адекватного та вчасного втручання призводить до синдрому поліорганної недостатності. Летальність досягає 100%(Рощин,2002).На наш  погляд, однією з причин САК є неадекватний вибір способу герніоалопластики. Відповідно до міжнародної класифікації гриж SWRclassificationпо Chevrel-Rath(2000) можна розподілили всі ПОВГ на малі(MW1R1-3), середні(MW2R1-3), великі(MW3R1-3) та гігантські(MW4R1-3). Обгрунтування об’єму операції при ПОВГ, особливо гігантських розмірів,  повиненно базуватись на оцінці топографо-анатомічних можливостей репозиції країв грижових воріт, резервних можливостей органів дихальної, серцево-судинної, видільної систем, моторних властивостей кишечника, наявності чи відсутності великого сальника. При малих та середніх грижах з невеликими грижовими воротами та незначним діастазом прямих м’язів  ми використовували класичну методику sublay. В даному випадку краї грижових воріт зводились без натягу та без будь-якого зменшення об’єму ЧП. У випадку великих та гігантських ПОВГ з великим грижовим дефектом черевної стінки, значним діастазом прямих м’язів та в разі рецидивів грижі в анамнезі ми використовували спосіб inlay, тобто розміщували алотрансплантат між листками піхв прямих м’язів. У всіх випадках залишається проблема: відновити топографію передньої черевної стінки з принципом “tensionfree”, при цьому уникнути САК.  При методиці inlay розкриття піхв прямих м’язів по нижньому краю зумовлює вкорочення  задніх листків . Під час закривання ЧП виникає значний натяг, інколи з прорізуванням швів. Розсікання піхв по верхньому краю зумовлює значний натяг переднього листка. В обох випадках обкрадається корисний об’єм ЧП. Щоб нівелювати натяг ми запропонували розсікати піхви прямих м’язів: одну – по верхньому краю, іншу – по нижньому. Такий метод розкриття піхв та використання елементів грижового мішка при закритті ЧП дозволяє не втрачати корисний об’єм ЧП, а в окремих випадках виграти від 2 до 4см корисного апоневрозу, тим самим нівелюючи прояви САК. Алотрансплантат по периметру фіксували П-подібними поліпропіленовими швами до верхнього листка піхви прямого м’яза, що вважаємо обґрунтованим у зв’язку з кращими каркасними властивостями останнього порівняно з нижнім листком. Рана зашивалась  пошарово з активним дренуванням через контрапертури. В післяопераційному періоді профілактика рвотного рефлексу обов’язкова. За період 2008-2010рр.виконано 92 алогерніопластики при великих та гігантських ПОВГ. З них тотальне протезування від мечовидного відростка до лобкового симфізу- 6, максимальний розмір алопротезу 12×48см. Не виникло жодного випадку САК 2-3-4ступеня. У 2 випадках САК 1ступеня кореговано консервативно.

Висновки :

1.САК- грізне ускладнення, яке потребує ретельної оцінки ситуації на всіх етапах оперативного лікування;

2.Запропонований метод розсічення піхв прямих м’язів дозволяє у значній мірі зберегти корисний об’єм ЧП, запобігти розвитку САК;

3.Метод фіксації алопротеза до передніх листків піхв прямих м’язів надійніший за традиційний.

Читати 1998709 разів

Ліцензія

licenzita

Пошук

Яндекс.Метрика