Відділення лапароскопічної хірургії та хірургії гриж

Наукові публікації (5)

УДК616.381- 089.85

ТРАНСАНУЛЯРНА ЛАПАРОТОМІЯ

С. А. Миронов, Л.В. Соткіна, О. А. Жилін

Коропська центральна районна лікарня, Чернігівська область

Хворі з післяопераційною грижею черевної стінки (ПГЧС) складають постійний контингент хірургічних стаціонарів, при цьому частка ПГЧС в загальній кількості гриж живота з кожним роком збільшується. ПГЧС та евентрація становить 5% усіх ускладнень після виконання "чистої"

71 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011 »

(12-13 травня 2011).

Малоінвазивна герніоалопластика при троакарних, контрапертурних грижах з транскутанною фіксацією: перший досвід.

Ходзінський І.С., Білан М.М.

Науковий керівник - завідуючий хірургічним відділенням Миронов С.А.

Коропська ЦРЛ

Широке впровадження  в практику лапароскопії зробило переворот в сучасній абдомінальній хірургії. Грижі в місцях введення троакарів являються тим ускладненням лапароскопічної хірургії, які все частіше згадуються у вітчизняній та західній літературі. Формування даних гриж є

УДК 617.55-007.43-089.844

Малоівазивна герніопластика при троакарних, контрапертурних грижах з транскутанною фіксацією: перший досвід

С.А. Миронов, І.С. Ходзінський, М.М. Білан

Minimally invasive hernioplasty of  trocar site hernias with transcutaneous fixation of mesh: first experience

S.A. Mironov, I.S. Khodzinsky, M.M. Bilan

Коропська центральна районна лікарня

Розглянуті результати лікування 12 хворих. Усі хворі в минулому перенесли лапароскопічну холецистектомію. Грижі виникли у місці введення 10-міліметрового троакара в параумбілікальній ділянці. Усі хворі були прооперовані у плановому порядку,

XV З’їзд ортопедів-травматологів України (м.Дніпропетровськ, 2010). «Косметична алопластика ключично-акроміальної звязки при її травматичному пошкодженні»

Миронов С.А.,  Ходзінський І.С.

м. Короп Чернігівської обл., Україна

Вивих акроміального кінця ключиці, за даними різних авторів, складає 2-17% від всіх травматичних вивихів та займає третє місце після вивихів плеча та передпліччя. Вивих акроміального кінця ключиці І ст. характеризується частковим пошкодженням акроміально-ключичної зв’язки з

Матеріали науково-практичної  конференції з міжнародною участю «Акуальні проблеми клінічної хірургії» травень 2011

«Герніопластика за методом “tensionfree”. Інтраопераційний спосіб усунення проблем натягу тканин»

(Миронов С.А., Ходзінський І.С.).

Лікування післяопераційних вентральних гриж (ПОВГ) залишається  актуальною проблемою в абдомінальній хірургії, незважаючи  на значний розвиток алопластики. У хворих з великими та гігантськими ПОВГ у ранньому післяопераційному періоді інколи виникає синдром абдомінальної

Ліцензія

licenzita

Пошук

Яндекс.Метрика